Weersverzekering? Interessant idee, maar met kanttekeningen

Hectaretoeslagen (deels) omzetten in een slecht weer-verzekering? Best een interessante gedachte, vindt agrarisch adviseur Coen Knook. Hij heeft wel een paar kanttekeningen, want hoe zorg je dat zo’n regeling goed aansluit bij de praktijk van de ondernemer en werkbaar blijft?

“Risicomanagement zou wat mij betreft over voedselzekerheid moeten gaan, dat in de eerste plaats. Wat ik hoe dan ook een belangrijke gedachte vindt, is dat consumenten het heel vanzelfsprekend vinden en verwachten dat de supermarkten 24/7 vol liggen met voldoende en een breed assortiment goed, vers en veilig voedsel. Terwijl de risico’s daarvoor gedragen worden door de agrariërs die dat voedsel produceren. Daar mag inderdaad best wat tegenover staan. Dat past ook bij de oorspronkelijke gedachte van het GLB.”

Hoe zit het met de huidige bredeweersverzekering?

“Als ik als adviseur naar mijn klantenbestand kijk hebben nu misschien 2 van de 250 een bredeweersverzekering. De premies zijn hoog, de meesten kiezen er toch voor de risico’s zelf te dragen. Het opnemen van zo’n verzekering in het GLB – onder gunstiger voorwaarden uiteraard –  vind ik op zich wel een interessante gedachte. Tulpenbroeiers hebben de afgelopen 2 jaar bijvoorbeeld last gehad van slechte kwaliteit van hun bollen, door de warme winters. Een verzekering die dat afdekt was voor hun interessant geweest.”

Hoe zou dat eruit moeten zien?

Ik heb wel een paar kanttekeningen. In de eerste plaats gaat een ambtenaar zo voor een deel op de stoel van de ondernemer zitten. Wil je dat?
Waar ik ook bang voor ben is dat zo’n regeling al snel verzandt in een woud aan voorwaarden en regeltjes, net zoals de vergroening. We zijn nog steeds bezig met het oplossen van vergroeningsproblemen bij de gespecialiseerde bedrijven: hele puzzeltjes om dat allemaal weer recht te zetten. Het moet wel aansluiten bij de praktijk. Het is logisch dat er voorwaarden aan verbonden moeten worden, om te voorkomen dat een boer bijvoorbeeld aardappels gaat telen op een perceel dat daar totaal niet geschikt voor is of andere te hoge risico’s neemt. De keerzijde is een hoop administratieve rompslomp. Ik vind het daarom belangrijk dat het vrijwillig is, dat je de keuze om al dan niet deel te nemen bij de ondernemer laat.”

En als het budget voor die verzekering een deel van de basispremie vervangt?

“Daar zullen de meningen uiteraard over verdeeld zijn, afhankelijk van in welk gebied je zit. Iemand in rechttoe rechtaan Flevoland zal daar anders over denken als iemand op het oude land. Maar om ook dat gebiedsafhankelijk te maken, daarmee wordt het nog ingewikkelder…”

Coen Knook is adviseur bij De Dijken Agrarische Dienstverlening te Middenmeer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *