WER maakt balans op van vergroening

In het onderzoeksrapport ‘Feiten en cijfers vergroening GLB’ maken Anne van Doorn en Rob Smidt van Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) de balans op van de vergroening, de verplichte maatregelen die boeren sinds 2015 moeten nemen ten behoeve van de biodiversiteit.

Grote reikwijdte

De vergroening heeft in principe een grote reikwijdte, concluderen zij, een groot deel van de boeren, die samen 90% van de landbouwgrond beheren, heeft op de een of andere manier te maken met een vergroeningsverplichting.

Dat wil nog niet zeggen dat er daadwerkelijk sprake is van verandering van hun landbouwpraktijken. Zo valt ook blijvend grasland onder deze verplichting. En de maatregel ‘gewasdiversificatie’ past zonder aanpassingen binnen de gangbare landbouwpraktijk.

EA: 90% vanggewassen

Voor ecologische aandachtsgebieden geldt dat de EA-doelstelling van 5% ruimschoots is gehaald. 90% van dit areaal is echter ingevuld met vanggewassen (ter vergelijking, slechts 2 boeren hebben in 2016 nog gekozen voor een collectieve invulling.) De teelt van vanggewassen heeft in potentie een gunstig effect op de bodem, maar die zijn na deze korte periode nog niet te meten. Vanggewassen dragen echter niets bij aan meer ruimte voor biodiversiteit, terwijl dat het oorspronkelijke doel was van de EA-maatregel.

Kortom: de vergroening in Nederland voldoet keurig aan de normen van het evaluatiekader, maar als je kijkt naar het oorspronkelijke doel, een positief effect op de biodiversiteit, voegt het vrijwel niets toe.

U kunt het rapport hier downloaden (pdf) >>

Eén reactie op “WER maakt balans op van vergroening”

  • De verklaring van het grote succes van vanggewassen is natuurlijk het lage risico van deze invulling; er hoeft niet voldaan te worden aan een ingewikkeld systeem van certificering met bijbehorende uitgebreide administratieve last (dit is ook een belang voor de controleurs!). Verder is de wering van ziekteverwekkende aaltjes een belangrijke functie van vanggewassen waaraan geen concessies gedaan kunnen worden.

    Andere invullingen zijn wel mooi als idee maar als je bedrijf de inkomsten (-zekerheid) nodig heeft, is het de enige optie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *