Wijziging zaaidatum EA-vanggewas toch melden

Is de zaaidatum van uw vergroenings-vanggewas anders dan u hebt opgegeven bij de Gecombineerde Opgave? Dan moet u deze in een aantal situaties, in tegenstelling tot wat RVO eerder heeft gecommuniceerd, toch wijzigen in de feitelijke zaaidatum.

Dit geldt wanneer problemen kunnen ontstaan bij de controle van de 10 weken-termijn. Bijvoorbeeld als het vanggewas eerder wordt gezaaid en binnen 10 weken na de oorspronkelijk opgegeven zaaidatum wordt vernietigd of wordt beweid. Maar ook wanneer de daadwerkelijke zaaidatum later is dan de oorspronkelijk opgegeven zaaidatum, kan dit tot problemen leiden. RVO kan immers ook vroeg komen controleren.

Daarom is het advies een gewijzigde zaaidatum van vanggewassen die meetellen voor invulling van het 5% ecologische aandachtsgebied door te geven aan RVO. Tot en met 31 augustus kan dit door de Gecombineerde Opgave aan te passen en opnieuw te verzenden. Daarna moeten wijzigingen schriftelijk worden gemeld.

Lees meer op czav.nl >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *