Wijzigingen voorwaarden uitbetaling 2016

Er veranderen in 2016 een aantal voorwaarden voor het aanvragen van uitbetaling van de betalingsrechten, de vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers. Dat meldt RVO.nl

Belangrijkste wijzigingen

De wijzigingen werden gepubliceerd in de Staatscourant van 22 december 2015. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Er geldt een andere voorwaarde voor een actieve landbouwer. U bent een actieve landbouwer als uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) met een landbouwactiviteit als hoofd- of nevenactiviteit. Hebt u een landbouwactiviteit als nevenactiviteit dan moet u vanaf 2016 – om in aanmerking te komen voor een directe betaling – jaarlijks met een accountantsverklaring aantonen dat de activiteit een belangrijk deel is van uw totale economische activiteit.
  • In 2016 kunnen landschapselementen ook bij de Algemene lijst worden ingezet.
  • Er is een nieuw certificaat in 2016: het vezelhennep-pakket. Bij dit pakket moet de volledige EA-oppervlakte worden ingevuld met vezelhennep.
  • Akkerbouwstrokenpakket en Veldleeuwerik blijven ook in 2016. Er zijn enkele wijzigingen, onder andere dat beheerde akkerranden voor 15 mei moeten zijn ingezaaid. Dit was in 2015 voor 15 april.
  • Er zijn enkele wijzigingen voor het inrichten van het ecologisch aandachtsgebied met vanggewassen.

Wat wijzigt niet?

De voorwaarden om te bepalen of een bedrijf aan gewasdiversificatie of ecologisch aandachtsgebied moet voldoen, blijven gelijk. Ook in 2016 kan het ecologisch aandachtsgebied (EA) collectief worden ingevuld. Van 1 tot en met 31 maart 2016 kunt u een collectieve overeenkomst aanmelden op de website van RVO.

Lees meer op rvo.nl >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *