Wisselende reacties op toekomstplannen GLB

De reacties op de vorige week gepresenteerde toekomstplannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) lopen uiteen. De Europese koepel van landbouworganisaties Copa en de Nederlandse boerenorganisatie LTO Nederland zijn positief. Negen Nederlandse natuur- en milieuorganisaties vinden daarentegen dat Europa er een tandje bij moet zetten.

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan en commissaris Jyrki Katainen (banen en concurrentiekracht) presenteerden vorige week de nota De Toekomst van voedsel en landbouw. Daarin schetsen ze het nieuwe GLB voor de periode 2020-2027. De Europese Commissie koerst aan op vereenvoudiging van regels, meer ruimte voor nationale invulling van het landbouwbeleid en meer aandacht voor klimaat en duurzaamheid.

Copa: goede basis

Europees boerenorganisatie Copa noemt in een reactie de voorstellen een goede basis om verder te werken. De landbouworganisatie wil garanties dat de boeren profiteren van de aanpassingen en dat het niet uitmondt in een renationalisatie. Ook moet er volgens Copa voldoende budget voor het GLB beschikbaar blijven.

De Duitse Copa-voorzitter Joachim Rukwied vindt het goed nieuws dat de Europese Commissie voorstelt de twee pijlers van het GLB overeind te houden. Copa steunt het voornemen om via de eerste pijler het boereninkomen te ondersteunen via directe toeslagen, en dat zonder cofinanciering van de lidstaten. “Maar wij verzetten ons wel tegen iedere suggestie van de commissie om de toeslagen af te toppen of te verminderen”, aldus Rukwied.

LTO: GLB-budget nog onduidelijk

Ook LTO-Nederland is er niet gerust op dat er voldoende geld richting boeren blijft komen. LTO zegt in een reactie voor behoud van een ‘adequaat’ GLB-budget te zijn. In de ogen van de landbouworgansiatie laat Hogan tot nog toe weinig los wat zijn plannen op dit terrein zijn. Het is wachten op de presentatie van de nieuwe Europese meerjarenbegroting in mei 2018. Pas dan wordt duidelijk hoeveel geld er beschikbaar is voor het nieuwe GLB.

LTO-voorzitter Marc Calon oordeelt desondanks positief over de plannen van de Europese Commissie. ”Ik ben blij dat de focus van het beleid meer wordt gericht op doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. De lidstaten krijgen meer vrijheid”, zegt hij. “Het is wel van belang dat concurrentieposities van de lidstaten gelijk blijven.”

LTO Nederland is ook tevreden met de inzet van de Europese Commissie om boeren meer weerbaar te maken tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden en plant- en dierziekten. In de ogen van LTO wordt in het huidige GLB  te weinig gebruikgemaakt van de mogelijkheden voor risicomanagement.

Natuur- en milieuorganisaties willen meer ambities

Nederlandse natuur- en milieuorganisaties vinden dat het Europees landbouwbeleid ambiteuzer moet zijn om natuur en mileu te beschermen. “Het huidige GLB heeft tot dusver een duurzaam perspectief voor de landbouw niet dichterbij gebracht”, zeggen negen natuur- en milieuorganisaties in een gezamenlijke verklaring.

De organisaties, waaronder Natuurmonumenten, Wereldnatuurfonds en Vogelbescherming, vinden dat de landbouw een belangrijke schakel is om de voedselproductie duurzaam op peil te houden en de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen, onder meer door een goede bodemgezondheid. “Een radicale omslag naar een toekomstbestendige landbouw is nodig om de balans te herstellen”, vinden de organisaties.

De negen organisaties constateren dat de Europese Commissie de lidstaten de mogelijkheid biedt om ambitieuze doelen te stellen, maar laat na deze op Europese niveau vast te leggen. “Teleurstellend”, zeggen ze. Ook vinden ze dat publieke middelen van het GLB alleen gerechtvaardigd zijn als daar publieke diensten tegenover staan. “Algemene inkomenssteun moet vervangen worden door resultaatgerichte beloning voor boeren die bijdragen aan het verbeteren van natuur, landschap en milieu.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *