Zeven maatregelen voor vereenvoudiging vergroening

Staatssecretaris Dijksma heeft een verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 11 mei naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin benoemt ze nogmaals de Raadsconclusies – waarin op hoofdlijnen staat aangegeven op welke terreinen de lidstaten de regelgeving van het GLB willen vereenvoudigen. Ook omschrijft ze de zeven concrete maatregelen die de Europese Commissie wil nemen om de implementatie van de vergroeningsmaatregelen makkelijker te maken.

Relevant daarvan voor Nederland zijn:

  • De Europese Commissie (EC) zal ermee akkoord gaan dat de lidstaten alleen de door landbouwers aangegeven ecologische aandachtsgebieden (EFA’s) in het perceelsregister opnemen.
  • De EC zal een beperkte afwijking accepteren tussen de grens van het perceel en het aangrenzende ecologische aandachtsgebied, waarmee meer flexibiliteit wordt gegeven aan de invulling van de vereisten rond de EFA’s.
  • Ook zal de EC toestaan dat een bij controle ontbrekend EFA gecompenseerd mag worden door een andere, ook als deze niet als zodanig is opgegeven.
  • Tenslotte wil de EC overwegen dat stikstofbindende gewassen niet per definitie na vijf jaar beschouwd worden als blijvend grasland.

Meer op boerderij.nl >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *