Home

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vernieuwd per 2021.
Volg hier alle ontwikkelingen.

Europese kennisuitwisseling over toekomst GLB

Het is voor alle EU-landen een nieuw fenomeen: het opstellen van een Nationaal Strategisch Plan voor het GLB. Belangrijk onderdeel daarbinnen zijn de eco-schema’s. Daarom was het een goede timing...
Lees meer

Experts: voedselpolitiek drastisch hervormen

Drastische hervorming van het GLB is randvoorwaarde om te komen tot een duurzame en gezonde voedselketen. Dat is een van de conclusies uit het rapport Towards a common foodpolicy for the European...
Lees meer
Grutto

Schouten omarmt Deltaplan Biodiversiteit

LNV-minister Schouten ziet grote overeenkomsten tussen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en haar eigen visie op kringlooplandbouw. In de GLB-pilots kunnen ideeën uit het deltaplan worden...
Lees meer