Home

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vernieuwd per 2021.
Volg hier alle ontwikkelingen.

Schouten voor uitstel GLB-besluit

De tijd is nog niet rijp om nu al besluiten te nemen over het GLB in 2021 – 2027. Dat schrijft LNV-minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer in de aanloop naar de Raad van Europese...
Lees meer

Kamer wil meer inkomenszekerheid boeren in GLB

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over verlaging van de basispremie in het nieuwe GLB. In een motie dringt de Tweede Kamer er bij LNV-minister Schouten op aan om het inkomen van boeren en tuinders...
Lees meer
glb conferentie

Digitaal magazine over GLB-conferentie

Op de landelijke GLB-conferentie voor stakeholders (23 mei) zijn tientallen ideeën verzameld om de sterkte/zwakte-analyse van de Nederlandse landbouw aan te vullen. De aanvullingen op de zogeheten...
Lees meer
Marc Calon

LTO voor GLB-menukaart

LTO Nederland wil in het nieuwe GLB (2021 – 2027) werken met een ‘menukaart’ voor boeren. Die kaart...
Lees meer
  • Marja van Keulen, hoogheemraadschap van RijnlandWat ik nog mis bij het hoofddoel Intensiveren van de zorg voor de leefomgeving, subdoel Bevorderen van duurzame ontwikkeling: Uit een aantal landbouwsectoren komt een enorme fosfaatbelasting op zowel oppervlaktewateren als grondwater. Dit is een sterke belemmering voor de aquatische biodiversiteit, en bedreigt onder meer de meeste zwemwateren in West-Nederland via blauwalgbloei. De enorme fosfaatbelasting komt in ieder geval uit bollenteelt en boomkwekerijen. Maar in het oosten van Nederland spelen fosfaatproblemen ook, vanuit veehouderij.