Nieuws

Olifantsgras mogelijk toch vergroeningsgewas

21-06-2018 | redactie

Meeste lidstaten tegen verlaging GLB-budget

20-06-2018 | redactie

Initiatief: bodemindex voor beter bodembeheer

19-06-2018 | redactie

Nadere toelichting op de GLB-plannen van de Europese Commissie

19-06-2018 | redactie

Europese Commissie bespreekt voorstellen in Den Haag

13-06-2018 | redactie

Schouten zet in op lager GLB-budget

12-06-2018 | redactie

LNV: houtwal pas in 2021 in GLB opnemen

12-06-2018 | redactie

‘Landschapselement opnemen in GLB’

5-06-2018 | redactie

Verdeelde reacties op GLB-voorstellen

4-06-2018 | redactie

Hogan: alleen GLB-toeslag bij milieumaatregelen

1-06-2018 | redactie

Blog

‘GLB-budget volledig naar duurzame landbouw’

7-06-2018 | redactie

Milieuorganisaties bezorgd over GLB-voorstellen

22-05-2018 | redactie

Bas Belder (EP): ‘In GLB meer nadruk op innovatie’

16-04-2018 | redactie

‘Focus nieuw GLB op hele voedselsysteem’

20-03-2018 | redactie

Interview Jan Huitema, VVD, Europarlement

2-02-2018 | redactie

Interview Sieta van Keimpema, DDB

28-12-2017 | redactie

Interview Jaap van Wenum, LTO Nederland

14-12-2017 | redactie

Interview Iris Bouwers van NAJK

5-12-2017 | redactie

Interview Krijn Poppe van Wageningen Economic Research

28-11-2017 | redactie

Interview Dirk Strijker, Hoogleraar Plattelandsontwikkeling Rijksuniversiteit Groningen

17-11-2017 | redactie

Recente reacties

GLB in de praktijk

‘Steun bietentelers verstoort EU-suikermarkt’

9-02-2018 | redactie

VVD-fractie: bekort de minimumperiode voor vanggewassen

1-09-2017 | redactie

Regels kortingen en sancties GLB vereenvoudigd

21-09-2016 | De redactie

Definitie actieve landbouwer uitgebreid

10-03-2016 | redactie

Recente reacties