Home

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vernieuwd per 2021.
Volg hier alle ontwikkelingen.

Schouten: GLB inzetten voor kringlooplandbouw

Het nieuwe GLB biedt kansen op een transitie naar kringlooplandbouw. GLB-budget kan bijvoorbeeld worden ingezet voor verruiming van bouwplannen en voor de teelt van rustgewassen. Dat staat in het...
Lees meer

Schouten voor uitstel GLB-besluit

De tijd is nog niet rijp om nu al besluiten te nemen over het GLB in 2021 – 2027. Dat schrijft LNV-minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer in de aanloop naar de Raad van Europese...
Lees meer

Kamer wil meer inkomenszekerheid boeren in GLB

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over verlaging van de basispremie in het nieuwe GLB. In een motie dringt de Tweede Kamer er bij LNV-minister Schouten op aan om het inkomen van boeren en tuinders...
Lees meer
  • NAVDe Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft al een aantal reacties gegeven tijdens de stakeholder bijeenkomst van 23 mei jl. Wat wij graag nog willen benadrukken, is dat de basisbedrijfstoeslag onversneden voor de boeren moet blijven zolang er niet op een andere manier is gezorgd voor een paritair inkomen. Zolang boeren geen behoorlijk inkomen uit de markt kunnen halen, moet het basisbedrag beschikbaar blijven voor alle boeren zonder verzwarende eisen. Ter vergelijking: aan gezinnen die huurtoeslag nodig hebben vanwege hun lage inkomen wordt ook niet eerst de eis gesteld om zonnepanelen te leggen. Zo ook met boeren: de inkomens zijn dermate laag dat de oorspronkelijk voor inkomensondersteuning opgerichte GLB gelden deze functie moeten houden voor alle boeren. Verzwarende eisen wat betreft duurzaamheid horen uitsluitend in de ecoregeling thuis. Daarnaast vindt de NAV dat de gelden uit pijler II meer voor landbouw moeten worden ingezet, met name ter ondersteuning van innovaties.