Home

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vernieuwd per 2021.
Volg hier alle ontwikkelingen.

Schouten voor drielagenmodel in nieuw GLB

Landbouwminister Carola Schouten wil het nieuwe GLB optimaal gebruiken voor de transitie naar kringlooplandbouw. Bij de uitbetaling van GLB-premies kiest zij voor een drielagenmodel. Dat schrijft...
Lees meer

Forse kritiek EU-Rekenkamer op GLB-voorstel

De Europese Rekenkamer heeft forse kritiek op de GLB-voorstellen van de Europese Commissie. De milieu- en klimaatdoelen zijn niet duidelijk omschreven en ook niet gekwantificeerd, stelt de...
Lees meer
akkerrand

Pilotregeling nieuw GLB open op 3 december

De subsidieregeling Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB gaat op 3 december open. Doel van de pilots is om ervaring op te doen met prestatiegerichte betalingen aan boeren in de aanloop naar...
Lees meer