Home

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vernieuwd per 2021.
Volg hier alle ontwikkelingen.

In GLB-pilot naar vijftig tinten groen

Het kleinschalige cultuurlandschap op de zandgronden versterken via een adequate vergoeding voor boeren, medegefinancierd vanuit het Europese landbouwbudget. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot...
Lees meer

Via regionaal maatwerk naar groene akkerbouw

Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw’. Komende maanden wordt hard...
Lees meer
Marc Calon

LTO voor GLB-menukaart

LTO Nederland wil in het nieuwe GLB (2021 – 2027) werken met een ‘menukaart’ voor boeren. Die kaart...
Lees meer