Home

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vernieuwd per 2021.
Volg hier alle ontwikkelingen.

Milieucommissie meer invloed op GLB

De milieucommissie van het Europees parlement (de ENVI) krijgt meer te zeggen over de hervormingen van het GLB. De ENVI en de AGRI hebben gedeelde bevoegdheid gekregen. Betere onderhandelingspositie...
Lees meer

Meer opties voor doelgerichte GLB-premies

Bij doelgerichte betalingen vanuit het GLB moet een heldere ondergrens worden vastgesteld. Alleen voor prestaties boven die grens zouden boeren betaald moeten worden. De ondergrens kan wel per regio...
Lees meer