Home

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vernieuwd per 2021.
Volg hier alle ontwikkelingen.

Timmermans wil duurzamer GLB

Vergaande vermindering van het gebruik van pesticiden, meststoffen en antibiotica in de Europese landbouw. En een forse toename van het areaal biologische landbouw. Dat zijn de kernpunten uit de...
Lees meer

‘GLB-budget matchen met andere middelen’ 

Bij de invulling van het nieuwe GLB moet gestreefd worden naar een koppeling met andere geldpotten en initiatieven. Dat vinden Thijs Cuijpers van LTO Nederland en Natasja Oerlemans van het Wereld...
Lees meer
glb pilot hoe? Zo!

Gebiedsplannen GLB-pilot Hoe? Zo! onder de loep

De agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen zijn in het laatste jaar actief geweest met het opstellen van gebiedsplannen binnen de GLB-pilot Hoe? Zo!  De...
Lees meer