Home

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vernieuwd per 2021.
Volg hier alle ontwikkelingen.

Vewin: GLB blauwer maken

Bescherming van drinkwaterbronnen moet integraal onderdeel zijn van het nieuwe GLB. Daar pleit de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) voor. De organisatie wil het GLB...
Lees meer

Kamerleden overstelpt met GLB-standpunten

Regionaal maatwerk, nieuwe verdienmodellen, resultaatgerichte beloning. Deze begrippen kwamen regelmatig aan de orde tijdens de hoorzitting (11 oktober) in de Tweede Kamer over de gevolgen van het...
Lees meer

Roemenië tegen verandering GLB

Over de vernieuwing van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) verschillen de meningen tussen de lidstaten. Roemenië verzet zich tegen veranderingen die leiden tot daling van boereninkomens. In...
Lees meer