Home

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vernieuwd per 2021.
Volg hier alle ontwikkelingen.

akkerrand

LNV organiseert in 2019 twee GLB-conferenties

Het ministerie van LNV organiseert in 2019 twee GLB-conferenties voor stakeholders. Ook worden suggesties voor de invulling van het Nationaal Strategisch Plan verzameld via een internetconsultatie....
Lees meer

Schouten voor drielagenmodel in nieuw GLB

Landbouwminister Carola Schouten wil het nieuwe GLB optimaal gebruiken voor de transitie naar kringlooplandbouw. Bij de uitbetaling van GLB-premies kiest zij voor een drielagenmodel. Dat schrijft...
Lees meer

Forse kritiek EU-Rekenkamer op GLB-voorstel

De Europese Rekenkamer heeft forse kritiek op de GLB-voorstellen van de Europese Commissie. De milieu- en klimaatdoelen zijn niet duidelijk omschreven en ook niet gekwantificeerd, stelt de...
Lees meer