Home

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vernieuwd per 2021.
Volg hier alle ontwikkelingen.

‘Betrek regio bij invulling nieuwe GLB’

Kies in het nieuwe GLB zoveel mogelijk voor maatregelen die makkelijk controleerbaar zijn. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van satellieten. En betrek de regio bij de uitwerking van de nieuwe...
Lees meer

Aankondigingen

2 en 3 december 2020
Online conferentie over nieuwe GLB

De conferentie bestaat uit webinars en workshops op 2 en 3 december. Onder meer over POP3, duurzame voedselsystemen, praktijknetwerken, eco-regelingen en agrarisch natuurbeheer.
Op 3 december is er ook een interactieve talkshow. Hieraan nemen agrarische ondernemers deel, LNV-minister Schouten en Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van provincie Zeeland.

Lees verder >