Home

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vernieuwd per 2021.
Volg hier alle ontwikkelingen.

Akkoord EU-landbouwministers over GLB

In Luxemburg hebben de Europese ministers van Landbouw een akkoord bereikt over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). LNV-minister Schouten is tevreden met de...
Lees meer

Onderzoekers pleiten voor stevige ecoregelingen

Het breed toegankelijk maken van ecoregelingen in het nieuwe GLB leidt tot maatregelen die voor het milieu nauwelijks zin hebben. De milieukwaliteit van het landelijk gebied is relatief slecht....
Lees meer
Foto: Flevolands Agrarisch Collectief

Schouten verwacht GLB-akkoord in voorjaar 2021

LNV-minister Schouten verwacht een Europees akkoord over het nieuwe GLB in het voorjaar van 2021. Zij gaat ervan uit dat de landbouwministers en ook het Europees Parlement in de loop van oktober hun...
Lees meer