Nieuwsbrief GLB-NSP mei 2020

---

GLB-proces gaat door ondanks ‘onrustige omgeving’

De discussie over het Nationaal Strategische Plan vindt plaats in een “onrustige omgeving”. Dat zegt Ad Tabak, programmamanager bij het ministerie van LNV voor de opstelling van het GLB-NSP. Hij wijst op de corona-crisis, het debat in Brussel over het financiële budget voor de komende jaren en de recent afgekondigde stikstofmaatregelen. “De panelen verschuiven voortdurend, maar het proces staat zeker …

Meer lezen.

---
‘Partijen over hun eigen schaduw heen laten springen'

‘Partijen over hun eigen schaduw heen laten springen'

Over de invulling van het nieuwe GLB wordt logischerwijs verschillend gedacht. Meer dan twintig organisaties debatteren over de contouren van het Europese landbouwbeleid in de Maatschappelijke Begeleidingsgroep GLB-NSP. Jeroen Smarius is voorzitter. “Ik vind het een uitdaging om de deelnemers van de begeleidingsgroep over hun eigen schaduw te laten springen.” Jeroen Smarius In de Maatschappelijke Begeleidingsgroep GLB-NSP is een groot …

Meer lezen.

---
‘Draagvlak voorop in nieuwe GLB’

‘Draagvlak voorop in nieuwe GLB’

Draagvlak bij boeren moet uitgangspunt zijn bij de invulling van het nieuwe GLB. Dat vinden voorzitter Andre Arfman van het NAJK en voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur. Beiden zijn lid van de Maatschappelijke Begeleidingsgroep GLB-NSP. Een dubbelinterview over de gewenste contouren van het nieuwe GLB in Nederland. Andre Arfman In de Maatschappelijke Begeleidingsgroep is een groot aantal maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd. …

Meer lezen.

---
Lidstaten nog steeds verdeeld over nieuwe GLB

Lidstaten nog steeds verdeeld over nieuwe GLB

Er is nog steeds grote verdeeldheid tussen de EU-lidstaten over belangrijke onderdelen van het nieuwe GLB, bijvoorbeeld over het percentage van het GLB-landbouwbudget voor milieu- en klimaatdoelen. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. In principe vindt de volgende Landbouw- en Visserijraad op 23 maart plaats, maar in verband met de corona-crisis is nog onduidelijk of en op …

Meer lezen.

---
zaal bijeenkomst glb-pilots

Tussenstand zeven GLB-pilots

Het golfde een beetje heen en weer tijdens de bijeenkomst over de zeven GLB-pilots: kiezen we voor een ambitieuze vergroening of gaan we vooral voor een eenvoudig instapmodel? De pilots zetten in op een zekere ambitie, terwijl er vanuit de zaal geregeld op wordt aangedrongen dat iedereen mee moet kunnen doen. In Leusden luisterden zo’n 130 aanwezigen naar de ervaringen …

Meer lezen.

---
Boeren positief over flexibiliteit GLB-puntensysteem

Boeren positief over flexibiliteit GLB-puntensysteem

De melkveehouders die deelnemen aan de GLB-pilot Vergroening van waterrijke veengebieden zijn positief over de resultaten in het eerste jaar. Zij hebben gewerkt met drie modules van bodem-, water- en klimaatmaatregelen en een puntensysteem. De flexibiliteit van de aanpak spreekt boeren aan. Minder tevreden zijn zij over de administratieve lastendruk. Dat zegt projectleider Walter Menkveld. Verbetering bodemvruchtbaarheid met behulp van …

Meer lezen.

---


Tenslotte enkele berichten over GLB-pilots:

GLB-pilot Groen, productief en levend Limburg - Gericht op boeren en erfbetreders

GLB-pilot Naar 50 tinten groen - Update maart 2020

GLB-pilot Sectorale Bouwstenen - Houd het GLB-puntensysteem simpel

Nieuwsbericht Mogelijk meer pilots door uitstel GLB

 

De website ToekomstGLB wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Een belangrijk onderdeel daarbinnen is het nieuwe Nationaal Strategisch Plan voor het GLB. Dat is het onderwerp voor deze nieuwsbrief.