GLB in het kort

Het GLB bestaat uit 2 pijlers. Onder pijler 1 vallen de Inkomensondersteuning en het Markt- en prijsbeleid. Onder pijler 2 valt het POP (Plattelandsontwikkelingsprogramma).

Pijler 1: Inkomensondersteuning en markt- en prijsbeleid

Inkomensondersteuning

Een belangrijk deel van het GLB bestaat uit inkomenstoeslagen. Dat betekent dat boeren geld krijgen uit Brussel als aanvulling op hun agrarische inkomen. In het huidige GLB heeft deze ondersteuning de vorm van betalingsrechten, een vast bedrag per hectare.

Sinds 2014 is vergroening verplicht voor iedereen die de basisbetaling wil ontvangen. De basisbetaling en de vergroeningstoeslag zijn met elkaar verbonden.
Meer over betalingsrechten >>

Markt- en prijsbeleid

De EU voert een markt- en prijsbeleid om ervoor te zorgen dat de prijzen voor landbouwproducten niet te veel schommelen.
Het markt- en prijsbeleid is het traditionele instrument van het GLB.

Markt- en prijsbeleid wordt steeds minder gebruikt. Het is vervangen door inkomensondersteuning. Ook moesten de klassieke markt ondersteunende maatregelen, zoals exportrestituties, worden afgebouwd vanwege de regels van de WTO.

Pijler 2: Plattelandsontwikkeling

Sinds 2000 maakt het Europees fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) deel uit van het GLB. De Nederlandse uitwerking van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma is uitgewerkt in een nationaal programma. De Nederlandse uitwerking hiervan is het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).

Binnen het POP is er ruimte voor de lidstaten om – binnen de Europese kaders – een eigen invulling te geven aan het plattelandsbeleid. Daar staat tegenover dat de EU alleen subsidies uitkeert als Nederland daar ook zelf geld tegenover zet voor het platteland (cofinanciering).
Meer over POP >>

GLB in beeld

Onderstaande infographic geeft een schematische weergave van de elementen waaruit het GLB is opgebouwd (open als pdf).

infographic-GLB